Nederlands

Advies   

hoog functionerend autisme 

hoogbegaafdheid

                    

Deviate

Hoogbegaafde jonge mensen of mensen met een autisme profiel, voelen zich vaak erg aangetrokken tot ICT.  


Veel organisaties die (jonge) mensen met hoogfunctionerend autisme of hoogbegaafdheid ondersteunen, hebben vaak problemen met communicatie wanneer het technisch ICT betreft. 

In veel gevallen gaat dit gepaard met een  onjuist beeld van de ware cognitieve capaciteiten van de betrokkene. 


Deviate faciliteert en adviseert zowel organisaties als individuen.


Mijn naam is Harry Lemmens, afgestudeerd als klinisch psycholoog en jarenlang als eerstelijns psychotherapeut gewerkt. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de IT-sector via IBM, eind 80-er jaren. Via de IT techniek ben ik doorgegaan naar de combinatie techniek en mens in de vorm van verandermanagement bij Cambridge Technology Partners. Uiteindelijk via training management ben ik terecht gekomen bij de net opgestarte organisatie ITvitae, in maart 2014. De combinatie psychologie en ICT vielen keurig op hun plaats in deze setting.  Hier heb ik mijn ervaring opgedaan met deze bijzondere groep mensen.


De opgedane kennis en ervaring met deze groepen mensen hebben tot andere inzichten geleid met name rondom autisme.   Een aantal van deze deel ik via mijn blog.


Ook tref je verschillende autisme posts aan die ik op Quora heb geplaatst.

Universiteit van Leiden, Hogeschool Rotterdam, UWV,  Nederlandse Spoorwegen, Achmea verzekering en andere…

Lezingen en gastcolleges 

op het gebied van Hoog Functionerend Autisme vanuit een sociaal perspectief

Actueel

He Felt Isolated and Adrift After an Autism Diagnosis.
Can He Make It as a Cybersleuth?

Neurodiversiteit

Misschien is neurodiversiteit de feitelijke motor achter elke sociale vooruitgang, door het vrij maken van de status quo en het collectieve denken.

Izz ad-Din Ruhulessin  23 April 2017


Kijk ook op  Neurodiversity.nl


Maatschappelijke versus klinische perceptie van autisme

Is er eigenlijk een objectieve realiteit? We weten het niet echt, want het is allemaal gebaseerd op perceptie.  
Mensen raken niet van streek door de gebeurtenissen, maar door de manier waarop ze tegen die gebeurtenissen aankijken.   (Epictetus 50-130 CE) 

Zie Thomas Theorem en Blog

ICT en autisme


Chairman of the Bored © 2022